Lidský potenciál je klíčová hodnota. 

Podpoříme vás v jeho realizaci a tvorbě dlouhodobé prosperity.


FAKTOMLUVA, KRITICKÉ MYŠLENÍ A SEBENAPLŇUJÍCÍ SE PROROCTVÍ

Deset důvodů proč se mýlíme v názorech na stav věcí, proč se dezinformace a skepse šíří mnohem rychleji než objektivní fakta. Jak sami díky domněnkám, předsudkům a stereotypům myšlení můžeme někdy této situaci nevědomě napomáhat a blokovat v sobě racionální řešení. A hlavně jak to změnit pro sebe a pro svůj tým, jak si ověřovat fakta a vytvářet pozitivní prostředí příležitostí pro společnou práci. Workshop inspirovaný Hansem Roslingem a jeho prací na téma Terapie fakty přenesené do firemního prostředí.

 • Kritické myšlení a jak ho rozvíjet
 • Stav firemního světa, a jak ho vnímáme
 • Překonávání stereotypů myšlení, schopnost sebereflexe
 • Aktivní vs. pasivní přístup
 • Sebenaplňující se proroctví


SOCIÁLNÍ KAPITÁL, JAK VYTVOŘIT INSPIRATIVNÍ PROSTŘEDÍ PRO PRÁCI

Být v jednání s ostatními strukturovaný, orientovaný na řešení a navíc ohleduplný a budovat dobré vztahy? Možná to zní složitě, ale je to prostě způsob komunikace a spolupráce, který má svá pravidla a tvoří naše zvyklosti. Ty vytváří náš sociální kapitál, čím víc do něj investujeme, tím víc se nám vrací. A vždy je co vylepšovat.

 • Podniková kultura a interní komunikace
 • Interakce orientovaná na řešení
 • Důvěra, respekt, synergie
 • Naše zodpovědnost, rozhodnutí, akce
 • Transakční analýza - od problému k jeho řešení


NA ČEM DNES ZÁLEŽÍ - VITÁLNÍ SYSTÉM A JEHO PRINCIPY

Každý podnik je živý organismus a fungují v něm základní principy vitality: užitečnost, efektivita, stabilita a dynamika. Jak řídit procesy a projekty a zároveň akceptovat tyto principy, jak efektivně komunikovat, zapojit týmy a využít synergické efekty v naší denní praxi. Aktuální témata pro společnou diskuzi.

 • Společnost, tým jako vitální systém
 • Trendy dneška a dlouhodobě udržitelná prosperita
 • Spirála úspěchu a interní komunikace
 • Produktivita, efektivita 20/80
 • Týmová práce, synergie

PROJEKTY A SYNERGICKÝ EFEKT

V čem se liší řízení procesů a projektů, proč jinak běžné postupy v projektech nemusí fungovat? Projekt je jedinečný proces sestávající se z řady koordinovaných a řízených činností, prováděný pro dosažení cíle, vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji. Každý projekt je jedinečný s množstvím proměnných. Nástroje řízení projektů jsou účinnými pomocníky, jak je úspěšně realizovat. Workshop je nejen o tom jak vézt projekt, ale i diskuzí, jak si stojíme v projektech, které právě realizujeme.

 • Projektové řízení
 • Vedení projektů
 • Prezentace projektu

ONBOARDING - ADAPTAČNÍ PROCES, JAK NEZTRATIT "NOVÁČKY"

Onboarding je proces, soubor několika akcí, které je třeba udělat, aby se nový zaměstnanec dokázal ve firmě nejen orientovat, ale mohl bez problémů začít pracovat, práce ho ideálně bavila a dosahoval cíle v dohodnuté kvalitě. Pokud je onborading dobře nastavený a realizovaný, má to obrovský dopad na brand firmy, na výši nákladů a fluktuaci zaměstnanců. Jaká je v tomto procesu role vedoucích pracovníků a kolegů a jaké nástroje můžeme využít.

 • Nábor vhodných kandidátů a adaptační proces
 • Role vedoucího a týmu
 • Správné informace, jejich načasování a zdroje
 • Mentor jako podpora

LEADERSHIP PRO NOVÁČKY

Dobrým leaderem se člověk stává praxí. Nejtěžší fází pro nové leadery jsou právě začátky této praxe. Jak se z člena týmu stát, tím kdo ho koordinuje, komunikuje klíčové úkoly a koriguje jejich realizaci. Jak se vyvarovat běžných chyb a naopak, co funguje. Kde být lidský a kde důsledný, jak si vybudovat přirozenou autoritu a neztratit kolegy, kamarády. Pár tipů a malý trénink s pomocí mentora může na začátku velmi pomoc.

 • Role leadera a zdroje autority
 • Situační vedení - úkolování, mentorování, delegování, koučování
 • Řídící komunikace, manažerské kvarteto
 • Zpětná vazba - pochvala, kritika
 • Jak motivovat tým

PECHA KUCHA FORMA INSPIRACE, INTERAKCE, INOVACE

Sdílení informací, projektů, klíčových aktivit podporuje naši společnou práci, její produktivitu a iniciativní zapojení týmů. Ve větších společnostech, při vysoké vytíženosti to není jednoduché. Forma Pecha kucha (česky potlach) je inspirativní projekt pocházející z Tokijského architektonického studia, který inspiroval mnoho dalších oblastí lidské činnosti. Je to setkání, kdy každý z přednášejících během 6 minut a 40 sekund, předvede 20 obrázků, přičemž každý z nich může komentovat po dobu 20 sekund. Rychlou a zajímavou formou se můžeme dozvědět mnohé o své firmě, napříč jednotlivými pracovišti a vzájemně se inspirovat.

 • Pecha kucha a jeho pravidla
 • Zajímavá témata ke sdílení
 • Příprava vlastní prezentace
 • Sdílení jednotl. témat

DEBORDELIZACE, JAK SI VYTVOŘIT SVŮJ SYSTÉM VÝKONNOSTI

Většina z nás se cítí občas přetížená, na hranci svých možností a možná i demotivována, co dřív a co potom a co dává smysl. V tu chvíli pomůže se zastavit, zrekapitulovat, vytvořit si svůj smysluplný systém priorit, kterého se budeme držet jako své kotvy a průběžně se k němu vracet, pokud nás opět zahltí chaos a pocit bezmoci.

 • Začněme s PROČ
 • Pozitivní návyky a rituály v pracovní praxi
 • Trénink soustředění pozornosti, mnemotechnické pomůcky
 • Podmínky pro stav proudění - sebereflexe, přerámování, soustředění

NAŠE ARCHETYPY, PŘECHODOVÉ RITUÁLY A VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHŮ

Když se vědomě propojíme se svými kořeny můžeme lépe využívat své zdroje moudrosti, síly, intuice, kreativity. Vyprávění a sdílení příběhu "našeho kmene", připomenutí si hodnot a principů, které nás spojují a zároveň je společně vytváříme, které archetypy využíváme v našem každodenním životě a jeho jednotl. etapách.

 • Přechodové rituály archetypů
 • Staré příběhy a jejich hrdinové
 • Archetyp krále, bojovníka, šamana, milovníka

EL CAMINO ES LA META - JSME POUTNÍKY SVÉHO ŽIVOTA

Pouť do Santiaga de Compostela je velkou inspirací pro každodenní život a jeho zkoušky. Camino, španělská pouť, je můj mistr. Opakovaně si z něj přináším praktické zkušenosti o sobě, zajímavých osudech ostatních poutníků, o opravdovosti v životě. Když se jednou vydáš na cestu, zpět se nevrátí stejný člověk, Camino nás změní. Workshop je inspirován cestou, přenesením poučení z ní do denní praxe. Zvu vás na dobrodružnou cestu. Jsme poutníky života, cesta je cíl. Ať se vydáme kamkoli, cesta nás změní. Praktická cvičení soustředí mysli, síly záměru, vědomí sebe sama.

 • Kdo jsem, kam jdu
 • Odkud přicházím
 • 12 etap - 12 vzkazů

PSYCHOSOMATIKA, CO NÁM PŘIPOMÍNÁ NAŠE TĚLO A JAK VĚDOMĚ VYUŽIT JEHO HOJIVÉ SÍLY, BACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIE, NAŠE PSYCHICKÉ STAVY A MOUDROST ROSTLIN

Seznámíme se a prakticky použijeme Bachovu květovou terapii, variantu homeopatie, která používá "esence", výluhy květů některých rostlin. Metodu zavedl v r.1928 Edward Bach v Anglii. Podle něj je většina lidských nemocí způsobena negativním stavem mysli. Proto určil 38 květových esencí, které tiší takové stavy a tím hojí a léčí. Metoda se rozšířila do dalších zemí Evropy včetně České republiky. Používají ji dnes nejen léčitelé, ale i psychoterapeuti jako pomocný prostředek.

 • Psychosomatika, vliv psychické pohody na naše zdraví
 • Naše psychické stavy a možnosti jejich pročištění
 • Bachova terapie, její principy a způsob použití
 • 38 stavů a jejich ošetření pomocí květových esencí
 • Individuální řešení definovaných oblastí, kapičky pro moji osobnost a situaci

UMĚLCI VE FIRMĚ

A DALŠÍ OBLÍBENÁ TÉMATA...

VÝCVIK KOUČE, BEST PRACTICE

OTEVŘENÁ VS. FIXNÍ MYSL, JAK PŘENASTAVIT SVÉ POSTOJE

TVŮRČÍ MYŠLENÍ A NÁSTROJE PRO JEHO REALIZACI

MANAŽER ŠTĚSTÍ, JAK VYTVÁŘET PODMÍNKY PRO DOBROU PRÁCI