První krok k tomu, abychom dostali od života co chceme, je rozhodnout se, co to je. Pro mě to znamená objevovat své možnosti a naplnit je.


Michaela Tetzeli - HR konzultant, kouč, lektor
Dlouholetá práce ať v roli HR manažerky či konzultantky pro lidské zdroje, stejně jako praxe lektora, kouče, terapeuta mě vedla k poznání, že si často stojíme v cestě k úspěchu sami. Náš potenciál bývá omezen stereotypy myšlení a chování, stresem, pochybnostmi a strachy. To se projevuje v každodenních aktivitách, v interakci s ostatními v naši výkonnosti a nakonec ve výsledcích a spokojenosti. To samé platí pro týmy a celou firmu, ve smyslu iniciativy, motivace, způsobu komunikace a spolupráce. Cílem mé práce je vzájemná inspirace k vědomému využívání vlastních zdrojů, talentů a osobní odpovědnosti na cestě k úspěchu, spokojenosti, vytváření pozitivního sociálního kapitálu, dlouhodobé prosperity a jedinečnosti.

Principy mé práce:

  • Profesionalita založená na dlouholeté zkušenosti v oblasti managementu a rozvoje lidských zdrojů.

  • Komplexnost řešení a individuální přístup k potřebám klienta od analýzy současného stavu přes návrh řešení až k jeho realizaci.

  • Funkčnost, efektivita, synergie řešení vzniklé na základě spolupráce s klientem založená na sdílení zkušeností, best practise a zavedení změn do praxe s cílem vytvoření jedinečnosti, vyšší hodnoty.