Problém v sobě skrývá příležitost k vytvoření vyšší hodnoty a aktualizaci našich rezerv.

Aktuální nabídka:

Vzdělávání - offline/online

Lidský potenciál je klíčová hodnota, podpořím vás v jeho realizaci a rozvoji skrytých talentů. Zásadním kritériem je přínos a užitečnost pro klienta a maximální míra realizace poznatků v praxi. Měřítkem úspěchu jsou požadované výsledky. Proto jsou mé workshopy intenzivní, inspirativní, interaktivní. Vzdělávání tvořím "na klíč" dle aktuálních potřeb klientů, zaměřené především na teamspirit, leadership, change management, komunikaci, vyjednávání, obchodní dovednosti, sebeřízení a osobní rozvoj.

Koučování - offline/online

První krok k řešení a potřebné změně bývá nejtěžší. Provedu vás procesem překonávání nefunkčních stereotypů.

Inspirativního rozhovor se nezaměřuje na chyby, které se staly, ale na příležitosti, které přijdou. Zkvalitňuje vnímání reality a zvyšuje zodpovědnost koučovaného za realizaci změny. Pomáhá mu překonat vnitřní a vnější bariéry. Uvolňuje náš potenciál a umožňuje maximalizovat výkon, motivaci a spokojenost.

Mentoring

Mentoring je profesionální vztah, kdy mentor předává své zkušenosti a znalosti svému juniornějšímu kolegovi. Jako průvodce v určité oblasti či tématu a mu pomáhá nalézt správný směr a řešení. Předávání znalostí a dovedností probíhá zpravidla v přirozeném prostředí např. na pracovišti, pomáhá učit se, nastavuje proces sdílení, jak řešit určitý úkol a jak se adaptovat v daném prostředí, jak se zapojit do procesu společné tvorby.

Terapie - offline/online


Terapeutický rozhovor

Kineziologie - One Brain

Bachova květová terapie

Individuální terapie je společný rozhovor, postavený na atmosféře důvěry, kdy se klient díky klidu, nadhledu a vědomí bezpečí může lépe podívat do svého nitra. Dostane se tak ke starým nepříjemným a často traumatizujícím zkušenostem v emocionální a mentální rovině, které se mohou později stát příčinou i zdravotních problémů. Terapeut s těmito bloky pracuje, pomůže je klientovi uvolit, prodýchat zadržené emoce, nastavit pozitivní programy změny. Znovuobjevit přirozenost, rovnováhu a podpořit tak hojivé procesy na duši i na těle. 

Poradenství 

Problém v sobě skrývá příležitost k vytvoření vyšší hodnoty a aktualizaci našich rezerv.

Pro mě je často výzvou k tvoření jedinečnosti, funkčnosti a synergie.

Správné nastavení HR procesů, vhodné obsazení klíčových pozic a systematická práce, zvyšuje výkonnost společnosti a přináší jí úspěchy v konkurenčním prostředí.             Poskytuji  klientům nezávislou zpětnou vazbu na kvalitu a efektivitu řízení lidských zdrojů, navrhuji postupy jejich nastavení či zlepšení a pomáhám s jejich realizací.

Zajímavé projekty, workshopy


Camino - el camino es la meta 

Sebezkušenostní, rozvojové workshopy inspirované mojí oblíbenou poutí do Santiaga de Compostela. Pouť je mistr, my jejími žáky. Na ní si prověříme své vize, hodnoty, posílíme charakter a ozdravíme své návyky.

Umělci ve firmách 

Uvolnění bariér tvořivosti a originality ve spolupráci s výtvarníky, sochaři, tanečníky, zpěváky a herci. Život stejně jako firma je plný dynamických změn, společně se učíme, tvoříme a rosteme. Je užitečné prověřit funkčnost svých stereotypů a posílit dlouhodobou prosperitu jako vitální systém na principech užitečnosti, efektivity, stability, dynamiky.

Refresh v divočině

Při dlouhodobém fungování ve stereotypech zaměřených  na povinnosti přicházíme o své přirozené instinkty, otupuje se naše intuice a schopnost tvořit a žít svého génia, své talenty. Příroda má blahodárný vliv na naši psychiku a schopnost ozdravení se, po tisíciletí byla naším domovem, cítíme se v ní v bezpečí. Koučování v přírodě, kdy kouč je průvodcem na této cestě k sebereflexi, znovu napojení na vlastní zdroje síly, moudrosti, je refresh naší jedinečnosti.